top of page

מוקד אקוגני בלב

עודכן: 13 באפר׳ 2020


מוקד אקוגני.gif

סמנים באולטרה סאונד (על שמע) בטרימסטר השני לאיתור תסמונת דאון: מוקד אקוגני בלב.

{מבוסס על נייר עמדה מס' 30 של החברה הישראלית למיילדות וגניקולוגיה}

תיאור המימצא: הממצא נראה בחתך ארבעת מדורי הלב כנקודה לבנה בוהקת (ראה/י תמונה מצורפת). מוקד אקוגני בלב הוא ממצא הנצפה באולטרה סאונד בכ-5% באוכלוסיה הכללית.

מוקד אקוגני אינו קשור לשכיחות גבוהה יותר של מומי לב, אך נמצא ששכיחותו היא בכ-28% מהעוברים עם תסמונת דאון. קיים בספרות ויכוח על הקשר של הממצא לתסמונת דאון, בעיקר אצל נשים בסיכון נמוך. נמצא גם שתוספת הסיכון גדולה יותר כאשר המוקד מופיע בחדר הימני, בשני החדרים או כאשר יש ריבוי מוקדים. אין משמעות לממצא בהיבט של תיפקוד הלב בעתיד.

כיצד משפיע הממצא על הסיכון הסטטיסטי לנוכחות תסמונת דאון?

הסיכון עולה כך:

- 'מוקד אקוגני בחדר שמאל' - פי 1.5 - 'מוקד אקוגני בחדר ימין', או 'מוקדים מרובים' – סיכון מוגבר אך לא ניתן לקבוע פי כמה.

המלצות: מוקד אקוגני בחדר שמאל: חישוב הסיכון המשוקלל ואם קטן מ 1:380 המשך מעקב שיגרתי. אם גדול מ 1:380 הפניה לרופא גנטיקאי/יועץ גנטי שהוסמך על ידו ונמצא באחריותו. בהימצא מוקד אקוגני בחדר ימין, ב-2 החדרים, או מוקדים מרובים יש להפנות לגנטיקאי/יועץ גנטי שהוסמך על ידו ונמצא באחריותו.

*** דוגמא למשמעות הממצא - באם בחישוב הסיכון המשוקלל לתסמונת דאון על פי גיל האישה, השקיפות העורפית, ובדיקות הסקר הביכיומיות בשליש הראשון ובשליש השני ("החלבון העוברי") התקבלה תוצאה של 1:7500, אז בנוכחות מוקד אקוגני לבבי בחדר שמאל, עלה הסיכון פי 1.5, וכעת הוא 1:5000. ***

בהצלחה

ד"ר גיל פומפ


457 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page