מעקב הריון

הגשת תביעה לשמירת הריון 

לצורך ביצוע מעקב אחר בקשה לדמי שמירת הריון

לאחר מילוי הטופס

יישלח במייל קישור לסרטון הסבר על תהליך התביעה וכן קישור למסמכים הדרושים

קליטה למרפאת כאבי אגן

הזנת נתונים דרושים לצורך קליטה במרפאת כאבי אגן בהריון

מעבדה תחילת הריון

קישור לטופס עדכון תשובת בדיקות הדם של תחילת ההריון 

לאחר שליחת הטופס יישלח מייל עם הסבר על בדיקות הדם עם התייחסות לתוצאות שהוזנו

לקראת התקן תוך רחמי

הזנת פרטים דרושים לקראת התקנת התקן תוך רחמי

במייל חוזר יישלח טופס הסכמה להתקן עליו נדרש לחתום לפני ההתקנה וכן קישור לסרטון הסבר על התקנת התקן תוך רחמי

קישור לטופס עם פרטים כלליים
לאחר מילוי הטופס יישלח מייל אישור

וכן חוברת מעקב ההריון
של ד"ר גיל פומפ

מעבדה - אמצע הריון

קישור לטופס עדכון תשובת בדיקות הדם של אמצע ההריון

פניה ישירה

Like what you see? Get in touch to learn more.

Thanks for submitting!