top of page

מעקב הריון

הגשת תביעה לשמירת הריון 

לצורך ביצוע מעקב אחר בקשה לדמי שמירת הריון

לאחר מילוי הטופס

יישלח במייל קישור לסרטון הסבר על תהליך התביעה וכן קישור למסמכים הדרושים

קליטה למרפאת כאבי אגן

הזנת נתונים דרושים לצורך קליטה במרפאת כאבי אגן בהריון

מעבדה תחילת הריון

קישור לטופס עדכון תשובת בדיקות הדם של תחילת ההריון 

לאחר שליחת הטופס יישלח מייל עם הסבר על בדיקות הדם עם התייחסות לתוצאות שהוזנו

לקראת התקן תוך רחמי

הזנת פרטים דרושים לקראת התקנת התקן תוך רחמי

במייל חוזר יישלח טופס הסכמה להתקן עליו נדרש לחתום לפני ההתקנה וכן קישור לסרטון הסבר על התקנת התקן תוך רחמי

קישור לטופס עם פרטים כלליים
לאחר מילוי הטופס יישלח מייל אישור

וכן חוברת מעקב ההריון
של ד"ר גיל פומפ

מעבדה - אמצע הריון

קישור לטופס עדכון תשובת בדיקות הדם של אמצע ההריון

פניה ישירה

Like what you see? Get in touch to learn more.

Thanks for submitting!
bottom of page