top of page

ציסטה שחלתית בגיל המעבר


האם הופעה של כל ציסטה צריכה להדאיג? על פי גוגל - כנראה שכן.


בפועל, ‏ניתן להעזר ב ‏הנחיות נייר העמדה הישראלי כדי לקבל תמונה כללית לגבי אפשרויות


ציסטה שחלתית פשוטה אסימפטומתית באשה בגיל המעבר נייר עמדה ישראלי מספר 108 עודכן בנובמבר 2009

בתקופת גיל המעבר אצל כ-%7-3 מהנשים מתגלה בבדיקה פיזיקאלית שגרתית או בסונר שגרתי ממצא שחלתי. כאשר ממצאים אלו עונים לקריטריון של ציסטה פשוטה הסיכוי לממאירות קטנה ביותר )כ-%3.0 )ורוב הציסטות הללו תעלמנה ללא כל צורך בהתערבות. על מנת לסווג את הממצאים השחלתיים המתגלים באופן אקראי יש צורך לאפיין את הממצאים מבחינה סונוגרפית ומבחינה מעבדתית. מבחינה סונוגרפית יש צורך לבדוק את מאפייני הציסטה כולל: מספר מדורים, גודל, סדירות הדופן, מרקם ומאפייני דופלר. מבחינה מעבדתית CA125 הינו מרקר לסרטן שחלות אשר מוגבר )מעל 35 ml/u )בכ-%50 מהנשים עם סרטן שחלות אפיתליאלי שלב I ובמעל %90 מהנשים עם סרטן שחלות אפיתליאלי מתקדם. CA125 אינו ייחודי לסרטן השחלות והוא יכול להיות מוגבר במצבים שונים, שפירים וממאירים, בחלל הבטן ובית החזה שאינם קשורים לשחלות. מצבים אלו פחות שכיחים בנשים לאחר גיל המעבר, דבר המשפר את יעילות הבדיקה באוכלוסייה זו. אין מקום לשלוח בדיקת CA125 ללא התוויה רפואית.


בכל אשה לאחר גיל המעבר אשר יתגלה אצלה בבדיקה פיזיקאלית או בבדיקת סונר ממצא שחלתי אסימפטומטי יש להשלים את הברור באמצעות סונר אגן כמפורט לעיל ומדידת רמת – 125 CA.1 .ההחלטה באם לנקוט גישה שמרנית או ניתוחית היא החלטה קלינית המתייחסת למקרה הפרטני.

2 .ניתן לנקוט בגישה שמרנית במקרה של ממצא ציסטי פשוט שקוטרו קטן מ- 10 ס"מ )מומלץ מעקב לאחר שלושה חודשים שיכלול בדיקה פיזיקאלית ,סונר וגינאלי, CA125 ואם אין שינוי מומלץ מעקב כל שישה חודשים(.

3 .כעזר בקבלת החלטה ניתן להשתמש במודל המבוסס על index Morphology( MI )כמפורט בטבלה בנספח א'.

13 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

תלסמיה - מעבדה

נתוני מעבדה והמלצות לבירור - לאנשי מקצוע

Comentarios


bottom of page